Arbetssättet har engagerat både elever, pedagoger och föräldrar!

Linda Strömbrink är en av de lärare som deltar i Brevvännernas pilotprojekt. Under våren har hennes årskurs fem mottagit brev från Henrietta Eurenius på Fairtrade Sverige.

Här följer en intervju som vi gjorde med Linda där hon delar med sig av genomförandet i klassrummet och sina tankar kring Brevmetoden.

Varför valde du att delta i Brevvännernas pilotprojekt?

Jag valde att  att arbeta med Brevvännerna då min kollega berättade om det och då tyckte jag att det verkade vara ett roligt sätt att arbeta med företag och engagera eleverna i brevskrivande till någon i verkligheten. Tror att det ger mycket för elever att få möjligheten att känna att det de gör i skolan kan vara till nytta för andra i “verkliga” livet. Ett av vår skolas mål är att arbeta utifrån ett värdebaserat lärande och det anser jag i högsta grad att arbetet med Brevvännerna har varit.

Jag är glad att jag fick möjligheten att prova på att arbeta tillsammans med Brevvännerna i det här projektet. Det har varit ett roligt och givande arbetssätt, både för mig som pedagog och för eleverna.

Berätta om genomförandet!

Jag följde lektionsförslagen som vi fick utav Brevvännerna. När vi startade upp “låtsades“ jag öppna brevet framför dem och sa att jag skulle ge dem vars en kopia, och gick och kopierade brevet direkt. Detta fick eleverna sedan ta med sig hem och visa för sina föräldrar. Eleverna var eld och lågor över det, de tyckte det var jättespännande. Den lektionen är den som eleverna verkligen blev motiverade av. De ville sätta igång genast och arbeta med det. Genomförandet av lektionerna gick ganska bra.

Det tog några lektioner fler än de som stod i lärarhandledningen. Men så tycker jag ofta det är när man arbetar med barn, svårt att hålla en tidsplan som man tänkt. Vissa frågor var lite svårare för eleverna att förstå och det fick vi arbeta mer med tillsammans. Sedan var det lite svårt för eleverna att navigera runt på Fairtrades hemsida, den är inte så lättläst för elever i den åldern. Det skulle kanske Fairtrade fundera över. Men det gav många intressanta diskussioner och samtal både i mindre grupper och i helklass.

Jag tror att det ger mycket för elever att få möjligheten att känna att det de gör i skolan kan vara till nytta för andra i verkliga livet!

– Linda Strömbrink, lärare

Hur kan Brevvännerna vara ett stöd i undervisningen för dig gentemot läroplanen?

Genom att det är förankrat i vår läroplan kommer man ganska naturligt in på hållbar utveckling. Både i del ett och två kan man hitta många kopplingar som det här projektet har tagit upp.

Men man kommer inte bara in på hållbar utveckling utan även på hur vi skriver olika texter utifrån vilken mottagaren är i svenska. Även att söka information och vara källkritisk är en stor del i det här arbetet och det har vi med i vår läroplan. Det öppnar också upp för ett arbete över flera ämnen, det är lätt att få in både no, sv, so men även bild. Centrala innehållet är lätt att koppla till både i svenska och geografi. Vi startade upp arbetet med Fairtrade i samband med att vi läst geografi så det blev en naturlig övergång till hållbar utveckling.

“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

(Lgr 11, del 1)

Vad skulle du säga till andra lärare som inte testat Brevmetoden?

Jag tycker absolut att man ska prova det här arbetssättet, det har engagerat både elever, pedagoger samt föräldrar. Eleverna i min klass blev väldigt engagerade i vad deras föräldrar handlade hem och pratade lång tid om Fairtrade-produkter och hur de tittade efter det i affären. Eleverna tyckte det var roligt när de fick videohälsningen av Henrietta. De ville också göra en videohälsning, så det engagerar eleverna på många olika sätt.

Julia Tengblad Söder, 2019-05-31