Brevvännerna och LO i nytt samarbete!

Brevvännerna är mycket stolta och glada över att presentera vår nya samarbetspartner – LO! Tillsammans med Diana Jaramillo Josefsson, facklig ombudsman, har vi utvecklat ett brev riktat till högstadieelever. Diana behöver hjälp från eleverna i att utveckla LO:s arbete mot den yngre målgruppen och engagera unga i LO:s frågor om rättigheter på arbetsmarknaden, innan de råkar ut för något felaktigt på jobbet. Hon är också nyfiken på att höra deras tankar på hur yrken kommer utvecklas framöver i och med digitaliseringen.

Mitt arbete på LO riktar sig till just elever. Jag jobbar för att så många elever som möjligt ska veta vad dem har rätt till när dem kommer ut och ska få sina första jobb. Information som berör anställning, kollektivavtal och lagar är saker som man sällan kommer i kontakt med i sin vardag. Jag arbetar för att man som ung ska ha koll på rättigheter när det kommer till just jobb redan när man går i skolan. 

Diana Jaramillo Josefsson, facklig ombudsman på LO

Diana arbetar inom det som kallas för LO UNG, den delen av LO:s arbete som riktar sig specifikt till unga. LO UNG arbetar för att unga och nya på arbetsmarknaden ska få schysta villkor och kunna känna sig trygga på jobbet.

Varför är det värdefullt att för LO att samarbeta med lärare och elever?

– Vi ser möjligheten att genom samarbete bredda vår målgrupp och nå elever som är yngre än de vi främst riktar oss till. LO:s skolinformationsarbete inkluderar i första hand elever på gymnasieskolor, Komvux, Folkhögskolor och SFI. Genom det här samarbetet kommer vi tidigt få ta del av ungas syn på framtiden samtidigt som de får med sig grundläggande kännedom om fackföreningar och vilken roll de spelar på den svenska arbetsmarknaden. 

Vi ser ett stort värde i att samarbeta och knyta kontakter med lärare eftersom de är förutsättningen för kunskapsinhämtningen och utgör en viktig länk i hela samarbetet. Elevernas åsikter i samarbetet ser vi som oerhört värdefullt och vi ser också ett stort värde i att kunna förmedla grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden så att de är väl förberedda när tar klivet ut i arbetslivet. Vi hoppas också att samarbetet kommer att ligga till grund för fortsatta framtida kontakter.

Vad vill ni få ut av kontakten med eleverna?

Främst handlar det om möjligheten att få ta del av elevernas tankar och idéer kring de frågeställningar vi har.  En del frågor kommer att vara ställda för att väcka tankar och starta en process hos eleverna, medan andra frågor kommer att ge oss direkt nytta i utvecklingen av vår verksamhet. Jag ser personligen otroligt mycket fram emot att få ta del av den ohämmade kreativiteten jag hoppas att de delar med sig av. 

Tyvärr förbiser många de unga som målgrupp om man inte har en verksamhet som specifikt riktar mot dem. Jag tror att många aktörer skulle ha mycket att vinna på en direkt kontakt med elever. Att ställa frågor och lyssna till vad de har att säga kan bidra stort till utvecklingen av den egna verksamheten. Oftast är det bara kreativiteten som sätter gränser för hur ungas infallsvinklar kan gynna organisationer och verksamheter.

Hur ser du på Brevmetoden som ett sätt att arbeta med hållbar utveckling, arbetsmarknadkontakt och social inkludering?

– Eftersom arbetet med hållbar utveckling inte bara ska tillfredsställa dagens behov, ser vi brevmetoden som ett utmärkt sätt att inkludera den yngre generationen att få vara med och påverka framtidens samhälle och arbetsmarknad. 

Arbetet med arbetsmarknadskontakter ger både elever och organisationer nya möjligheter till kunskapsinhämtning och ett utbyte av varandra. Ett värdefullt utbyte där fokus ligger på organisationernas intresse av vad eleverna har att säga. Elevernas kunskapsinhämtning kring organisationens arbete kommer då att ske av bara farten. 

Att det är organisationerna som tar kontakt med eleverna för att få hjälp och råd i sitt arbete tror jag verkligen främjar en social inkludering. Jag vill tro att metoden väcker både engagemang och en insikt om att man är delaktig i något viktigt när en samhällsbärande organisation vill veta vad man anser i olika frågor.

– Julia Tengblad Söder, 2021-01-25