Regeringen vill öka kunskapen om Agenda 2030 och de nationella miljömålen i skolan