Brevmetoden är ett enkelt och utvecklande sätt att få eleverna engagerade i frågor kring hållbar utveckling