Brevmetoden är ett enkelt och utvecklande sätt att få eleverna engagerade i frågor kring hållbar utveckling

Arbetssättet har engagerat både elever, pedagoger och föräldrar!