Brevmetoden är ett enkelt och utvecklande sätt att få eleverna engagerade i frågor kring hållbar utveckling

Arbetssättet har engagerat både elever, pedagoger och föräldrar!

Regeringen vill öka kunskapen om Agenda 2030 och de nationella miljömålen i skolan