Eleverna tyckte det var roligare än någon problemlösning vi haft innan!

Anna Lövgren är en av de lärare som har arbetat med Brevmetoden. Under hösten har hennes klass mottagit brev från Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftsnät på KTH.

Här följer en intervju som vi gjorde med Anna där hon delar med sig av genomförandet i klassrummet och sina tankar kring Brevmetoden.

De tyckte det var spännande att en forskare skrivit till dem. Vi pratade om vad en forskare gör och om varför hållbarhet är viktigt. De var väldigt inspirerade till att lära mera.

Varför valde du att använda dig av Brevvännernas material?

Jag tyckte att det verkade som en kul idé för att få testa mer verklighetsförankring i ämnet. Matematik blir ofta inte så kopplat till verkligheten som andra ämnen. Det var ett nytt sätt att jobba med problemlösning. Vilket jag tyckte var kul och intressant.

Berätta om genomförandet!

En elev från varje klass fick öppna och läsa brevet. Vi kollade sedan tillsammans på KTHs hemsida och diskuterade vad KTH är, vad en professor är och så vidare. Efter det delades eleverna in i mindre grupper för att börja söka fakta. Efter att de hittat fakta så diskuterade vi källkritik, varför man kan hitta olika fakta och varför det ibland är svårt att hitta fakta. Efter att de hittat fakta så började de räkna fram hur mycket el som behövs, hur mycket som finns och så tillslut hur mycket till som behöver byggas ut.

Hur fungerade Brevmetoden för att öka elevernas engagemang i en samhällsviktig fråga som förnybar energi?

Jag tycket att den fungerade bra. Eleverna tyckte att det var väldigt intressant och spännande att en forskare skrev till dem. Det gjorde dem mer intresserade att diskutera och lära sig mer om detta och de tyckte att det var roligt. När jag frågade dem om uppgiften så tyckte de att det var roligare än någon problemlösning vi haft innan.

Vad skulle du säga till andra lärare som inte har testat Brevmetoden?

Att de borde prova! Man får ju ett färdigt koncept vilket är tidsbesparande samt att man får jobba med intressant problemlösning som skapar intressanta diskussioner och lärdomar.

– Julia Tengblad Söder, 2022-03-11