För dig som lärare

GE DINA ELEVER PERSONLIG KONTAKT MED SAMHÄLLET GENOM LÄROMEDEL OCH LÄRARAHANDLEDNING VILKA STÖDJER EN HÅLLBAR UTVECKLING.

För dig som lärare

GE DINA ELEVER PERSONLIG KONTAKT MED SAMHÄLLET GENOM LÄROMEDEL OCH LÄRARAHANDLEDNING VILKA STÖDJER EN HÅLLBAR UTVECKLING.

Lärarhandledning

Med läromedlen ingår lärarhandledning i undervisning för 3-6 lektioner.

I lärarhandledningen får du förslag på lektionsupplägg i klassrummet samt hur uppdraget är kopplat till läroplanen.

Läromedel

All läromedel är kostnadsfritt och kommer i form av uppdrag kopplade till läroplanens ämnen. Samma uppdrag kan användas för att nå flera mål i olika kursplaner, så som för geografi, teknik och svenska.

Uppdragen har utformats av Brevvännerna tillsammans med olika samarbetspartners vilka är intresserade av elevernas tankar kring hållbar utveckling.

Uppdragen väver in kunskaper om arbetslivet och det omgivande samhället i undervisningen och uppfyller läroplanens övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag.

Uppdragen stödjer FNs Agenda 2030.

Läs mer och beställ ett uppdrag →HÄR

Brevmetodens metodhandbok

Upplev en ny nivå av engagemang hos dina elever som får med sig viktiga redskap för att själva kunna agera för förändring i samhället.

Läs mer om Brevmetoden och ladda ner Metodhandboken →HÄR

Brevmetoden i praktiken

1. Lägg en beställning

Välj läromedel i form av ett uppdrag utifrån årskurs, skolämne och avsändare.

2. Läromedlet levereras

Läromedlet i form av ett uppdrag kommer som ett digitalt eller fysiskt brev adresserat till dina elever. Lärarhandledningen skickas digitalt.

3. Sätt dina elever i arbete

När eleverna har mottagit brevet, sätter de igång att lösa uppdraget!

4. Skicka elevernas svar

Ladda upp elevernas svar på uppdraget på Brevvännernas sida för brevsvar HÄR.

5. Uppdrag slutfört

Eleverna tar emot återkoppling på uppdraget. Deras tankar och idéer har nu kommit till nytta! Uppdrag slutfört🌟