Få värdefulla lösningsförslag på era utmaningar från unga och ge kraft åt morgondagens samhällsförändrare

Brevvännerna ger er möjlighet till kunskapsutbyte med dagens unga och en chans att proaktivt arbeta för mångfald och inkludering