Från idé till verklighet

Jag får många frågor om hur Brevvännerna kom till. Vad är bakgrunden? Kom du på det bara så där? Svaret är att det var många bäckar små som ledde fram till att det blev just Brevvännerna. Här kommer berättelsen om oss. 

Det började med en idé om brevet en ljus sommarnatt i Björkliden. Första semesterveckan och frisk fjälluft formulerade den sista biten i pusslet som tillslut blev Brevvännerna. Brevet som sammankopplar grupper och människor som inte naturligt kommer i kontakt med varandra. Idén om ett brev som skapar förståelse för andra. Jag ville utveckla brevets potential i skolan. Sedan 18 år tillbaka har jag haft brevkontakt med fadderbarn via Plan Sverige. Mali har blivit mer än ett land i Afrika via personlig kontakt med barn på plats. Att skapa en relation och få ett namn, se en bild på någon, få kontakt, väcker intresse och nyfikenhet hos människor. Brevskrivande som kommunikationsform har alltid varit en viktig del i den mänskliga utvecklingen.

Idén om att implementera brevskrivande som del i undervisningen kom sedan som en självklar följd efter att själv ha arbetat med skolbarn och kreativa former för undervisning. För skolelever att få kontakt med en utomstående person eller organisation som ger dem uppdrag kopplade till läroplanen blev nästa steg i att gå från idé till verklighet.

Jag skapade Greta tillsammans med Linda O. Lindberg. Läs intervjun med henne HÄR. Greta finns inte på riktigt, utan blev till utifrån ämnen som Linda arbetade med i klassrummet för tillfället. Responsen som kom från eleverna gav mig inspiration och mersmak. Det märktes i breven och bekräftades av Linda, att brevformen engagerade eleverna i lärandet. Linda kände stöd i att få kreativt material utifrån som fungerade i klassrummet. Brevet som ger autentiska uppgifter och mottagare är det material vi vill erbjuda till lärare. Efter mycket tid av att vända och vrida på formen för brevskrivandet med vänner, experter och bekanta skapades till sist den ideella föreningen Brevvännerna den 18 februari 2018.