God utbildning för alla!

Att idag arbeta med de globala målen och Agenda 2030, FNs resolution för en hållbar utveckling, känns som en självklarhet. Vi ser att Brevvännerna har en naturlig koppling till dem i och med vårt arbete för en hållbar utveckling, men framför allt inom utbildning. 

Att barn och unga känner delaktighet och agens, att det jag gör är viktigt, är grunden i ett fungerande demokratiskt samhälle.

I målet står följande: Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet (…) och alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Brevvännerna vill gynna deltagandet arbets- och samhällsliv genom att verka sammankopplande mellan organisationer och skolelever. Vi ser att det bästa sättet att lära sig om samhället är att interagera med samhället. Personliga relationer som skapas i brevkommunikationen ger en reell ingång där otydligheter kring ett yrke eller en organisation försvinner när avsändaren själv får berätta vad hen sysslar med.

Att vi valt at fokusera på hållbar utveckling kom som en naturlig följd av att vi ville kunna inkludera in flera ämnen och samtidigt sprida organisationer som arbetar med samhällsutveckling på olika plan.

Mål 4.7 summerar de hållbarhetsmål Brevvännerna vill uppnå genom att få elever i kontakt med organisationer som konkret arbetar med dessa ämnen.

Dock vill jag lägga till att vi även ska inkludera de naturvetenskapliga ämnena, där en annan, lika viktig, aspekt av hållbar utveckling inkluderas. Brevvännerna har identifierat flera intressanta samarbetspartner som kan komma att skicka brev till skolelever med autentiska uppgifter inom matematik och NO-ämnen.

I vår enkätundersökning har även flera lärare uttryckt ett behov av brev inom nämnda ämnen. Och vi finns ju för dem liksom för alla elever. Tillsammans med nuvarande och kommande samarbetsorganisationer underlättar vi så att vi blir fler medskapare av en hållbar samhällsutveckling.

Julia Tengblad Söder, 2019-01-24