Integritetspolicy

Om Brevvännerna

Brevvännerna är en digital plattform som kopplar samman skolan med samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt ändamål är att öka elevers kunskap om samhället för att förstå och kunna agera i en komplex omvärld. Vi gör detta genom att samarbeta med olika samhällsnyttiga organisationer. Brevvännerna vill erbjuda elever en varierande undervisning och direktkommunikation med våra samarbetspartners, för att på så vis uppnå våra mål, där eleverna blir medskapare till en mer hållbar utveckling.

Integritetspolicy

Brevvännerna vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy. I den berättar vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Personuppgiftsansvarig

Brevvännerna, organisationsnummer 802514-5809, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 072-703 58 68 eller via mejl info@brevvännerna.se

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du registrerar dig som lärare på Brevvännernas lärarplattform.
 • När du fyller i en intresseanmälan för att samarbeta med oss.
 • När du representerar en samarbetsorganisation till oss.
 • När du anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev (från vår 2020).
 • När du söker kontakt med oss gällande frågor som rör vår huvudverksamhet.
 • När du använder vår webbplats lagrar vi cookies på din dator.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du anmäler dig till som lärare på vår hemsida blir du kund till oss. Likaså när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, efterfrågar löpande information från oss eller blir representant för en samarbetsorganisation till oss.

De personuppgifter som framför allt kan komma att samlas in är namn, skola- eller organisationsnamn- och adress, mobilnummer, telefonnummer, e-postadress, befattning och fakturaadress. I övriga situationer registreras de uppgifter du har valt att lämna till oss och då förutsätter vi att du vill att vi ska registrera dessa.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lärare: Vi sparar dina uppgifter så länge du är registrerad på vår lärarplattform för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande som du har efterfrågat. Om du som lärare väljer att avregistrera dig, tas dina personuppgifter bort. Dock sparar vi historik från din användning av vårt material, men utan koppling till dina personuppgifter.

Organisation: Vi sparar dina uppgifter så länge som samarbetet pågår för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande som du har efterfrågat. Om samarbetet avslutas, tas dina personuppgifter bort. Dock sparar vi historik från utvecklingen av brevet och det material som tillkom, men utan koppling till organisationen och dina personuppgifter.

Övriga: Dina uppgifter finns sparade hos oss tills du ber oss ta bort dem.

Enligt lag kan vi komma att spara uppgifterna längre.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt lärar- eller organisationsregister samt i vårt faktureringssystem. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsföringssyfte. Vi använder uppgifterna när vi:

 • Skickar material till lärare.
 • Skickar material till organisationer.
 • Skickar nyhetsbrev.
 • Vid telefon- och mailkorrespondens.
 • Skickar fakturor.
 • För statistik och uppföljning.
 • Utvecklar vår verksamhet.
 • För övrig kommunikation som är relaterad till vårt arbete.

När du ansöker om en ledig tjänst använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Vem tar del av dina personuppgifter?

Brevvännerna kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Brevvännernas räkning, t.ex. IT-leverantörer, onlinetjänst för enkätundersökning och nyhetsbrev.
Det är dock Brevvännerna som står ansvarig för all behandling av persondata.

Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Brevvännernas behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

Vänligen skicka din begäran till: Brevvännerna, ℅ Tengblad Söder, Saltvägen 10, 123 55 Farsta.

Du har rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss. Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

Om cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet är att lära oss mer om hur vår webbplats används för att kunna förbättra din upplevelse samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser.

Så här kan du spärra cookies på din dator: Om du vill undvika att cookies lagras på din dator i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari) så att webbläsaren inte tillåter cookies. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kommer att begränsas.