Ni får se helt andra sidor och engagemang hos era elever!

Marléne Wirgin är en av de lärare som har arbetat med Brevmetoden. Under våren har hennes årskurs fyra på Vollsjö skola mottagit brev från Lina Bertling Tjernberg, professor på Avdelningen för elkraftteknik på KTH.

Här följer en intervju som vi gjorde med Marléne där hon delar med sig av genomförandet i klassrummet och sina tankar kring Brevmetoden.

Marléne Wirgin, lärare

Vad skulle du säga till andra lärare som inte har testat Brevmetoden?

Gör det! Ni får se helt andra sidor och engagemang hos era elever. Jag kommer prova på fler brev från Brevvännerna.

Varför valde du att använda dig av Brevvännernas material?

Jag tyckte det verkade intressant och jag upplever att eleverna lär sig mer när de känner att det de arbetar med är på riktigt. Man såg på dem när jag läste brevet från Lina att de tog till sig det på ett helt annat sätt än när de får andra uppgifter presenterade. Det var många frågor om varför just vi fick brevet och om det var fler klasser på andra ställen som skulle göra samma uppgift.

Berätta om genomförandet!

Vi arbetade med detta under 5 lektioner. Vi började med att läsa brevet och titta på KTH:s hemsida och se om Lina finns på riktigt. Sen gjorde vi en plan för hur vi skulle lägga upp arbetet  tillsammans och i vilken ordning det skulle göras.

Eleverna kom fram till att vi skulle ha expertgrupper som tog reda på om det finns solpaneler i Vollsjö och var, en grupp letade upp mer information om solpaneler, 2 grupper räknade ut arean på skoltaket.

De två grupperna pratade ihop sig om hur de skulle göra och en grupp km fram till att de skulle mäta omkretsen på skolan och sedan räkna ut arean medan den andra gruppen ville använda sig av en detaljplan över skolan. När de var klara med sina uträkningar fick de redovisa dem och det valdes en uträkning att arbeta vidare med. Det blev detaljplans gruppens uträkning. Vi har haft många intressanta diskussioner om för och nackdelar med solpaneler, hur vi ska lösa uppgiften deras uträkningar, och rimlighet. De har fått välja strategier själv och vi vuxna har funnits med som stöd och bollplank.

Hur fungerar Brevmetoden för att öka elevernas engagemang för samhällsviktiga frågor?

Jag upplever att när eleverna ser att det är på riktigt och ser nyttan av sitt arbete väcks ett helt annat engagemang än annars. Många elever frågar varför man ska lära sig vissa saker och när de då kan se hur det de arbetar med kan omsättas i deras vardag och framtid blir det klarare för dem varför vi arbetar med vissa områden.

De tyckte det var spännande att just de var utvalda att få hjälpa till med uppgiften. Även de lite svagare eleverna ville vara med och arbeta med detta. De ville se så att Lina finns på riktigt så det kollade vi upp.

Hur kan Brevmetoden vara ett stöd i undervisningen för dig gentemot läroplanen?

Det kan ibland vara svårt att komma på nya intresseväckande uppgifter som kan engagera en hel klass. Man kan lätt väva in brevet i ämnesövergripande teman.

Vill du också att dina elever ska få brev från Lina?

Beställ: HÄR (klick)

– Julia Tengblad Söder 2020-05-15