Intervju med lärare Linda O. Lindberg

Brevmetoden använder sig av brev som en del i undervisningen för att stimulera elevernas lust och nyfikenhet i lärandet. Julia Tengblad Söder, grundare av Brevvännerna, utvecklade metoden genom att först testa den med lågstadieläraren Linda O. Lindberg på Vasaskolan i Danderyd utanför Stockholm. Julia har haft kontakt med Lindas klass som den fiktiva butiksbiträdet Greta. Greta skapades utifrån Lindas efterfrågan på brev med ämnen som barnen arbetade med i klassrummet. 

Linda, berätta om upplägget med Greta!

Julia och jag pratade ihop oss om vad jag undervisade i för område för tillfället och jag bad henne om ett brev som skulle kunna passa som avslut. Julia skrev då ett brev där hon har rollen som ”Greta”, en 40-årig kvinna som jobbar i kassan i en matbutik och filosoferar om livet. Greta berättar om sig själv och vill höra elevernas syn på olika frågor. 

Som introduktion till lektionen läste jag brevet högt för eleverna och tagit frågor och kommentarer innan arbetet startades. Ibland behöver frågor förenklas ytterligare och  vissa elever vill veta om de ska svara på alla frågor eller om det räcker med att svara på någon. Baserat på det har jag lagt olika nivåer för eleverna att nå och presenterat tydliga kriterier för ett godkänt svarsbrev till Greta. När eleverna har skrivit sitt första utdrag får de renskriva och skicka tillbaka. I vissa fall har Greta skrivit svar till alla elever och i andra fall har Greta skrivit ett samlat svar till klassen och lyft upp några elevers exempel som hon har fått in.