Just do it! Du och dina elever kommer att gilla arbetssättet

Vildana Basic är en av de lärare som har arbetat med Brevmetoden. Under våren har hennes klass på Gantofta skola i Helsingborg mottagit brev från Fanny Lundkvist hos oss på Brevvännerna.

Vildana Basic jobbar som förstelärare inom utvecklingsområdet Samverkan mellan skola och arbetsliv på Gantofta skola i Helsingborgs stad och undervisar i svenska och SO i årskurs 5. På Gantofta skola leder och utvecklar hon arbetet inom karriärlärande undervisning kopplat till hållbar utveckling och de Globala målen för att öka elevers studiemotivation. Hon driver även Facebook-sidan Hållbar utveckling i skolan.

Här följer en intervju som vi gjorde med henne där hon delar med sig av genomförandet i klassrummet och sina tankar kring Brevmetoden.

När eleverna känner att det de gör har en riktig mottagare ökar engagemanget och studiemotivationen. Skolkunskap kopplat till olika samhällsproblem och hållbar utveckling.

Varför valde du att använda dig av Brevvännernas material? 

Materialet är ämnesintegrerat och kopplat till riktiga yrken. Eleverna får olika problem som de ska lösa och lösningen beskrivs i ett brev som de får skicka till en yrkesverksam person. Detta engagerar eleverna och inspirerar till handlingskraft eftersom de får uppleva att deras arbete påverkar på riktigt, speciellt då detta kan påverka deras framtid. Skolkunskap kopplas till olika samhällsproblem och hållbar utveckling.

Berätta om genomförandet! 

Läraren läste upp Fannys brev och eleverna fick diskutera olika begrepp som fanns i brevet men som de inte förstod. Alla begreppen skrevs upp på tavlan, diskuterades i mindre grupper och diskuterades i klassen. Rätt förklaring skrevs vid rätt begrepp. Eleverna fick sedan, i par, diskutera frågorna som Fanny bad dem besvara. Vad är problemet och frågan? Hur kan man tänka när man ska lösa och besvara frågan? Vi gick gemensamt igenom i klassen: Hur skriver man ett brev? Vad ska man tänka på?

Hur fungerade Brevmetoden för att öka elevernas engagemang i samhällsviktiga frågor? 

Brevmetoden rekommenderas varmt. Genom att jobba ämnesintegrerat får eleverna mer tid till att sätta sig in i det aktuella problemet genom att lärare i de olika ämnena jobbar med samma projekt och öva på att få fram sitt budskap genom att skiva brev. När eleverna känner att det de gör har en riktig mottagare ökar engagemanget och studiemotivationen. Skolkunskap kopplas till olika samhällsproblem och hållbar utveckling.

Hur upplevde eleverna arbetet med brevet och att svara på det? Ge gärna exempel.

Vi jobbar mycket med Globala målen för Hållbar utveckling på vår skola. Elevernas arbete kopplas alltid till verkliga problem och hur de skulle kunna åtgärdas. Vi vill gärna att eleverna ska känna att de kan påverka omgivningen med sitt arbete. Det var ett nytt sätt för dem att jobba med hållbar utveckling.

Hur kan Brevmetoden vara ett stöd i undervisningen för dig gentemot läroplanen?

Allt i materialet är kopplat till läroplanen och kursplanerna i de olika ämnena. När man beställer materialet kan man se vilka ämnen och årskurser materialet är lämpligt för.

Vad skulle du säga till andra lärare som inte har testat Brevmetoden?

Just do it! Du och dina elever kommer att gillar arbetssättet. Det är kul att jobba med olika projekt som inkluderar eleverna i samhället.

– Julia Tengblad Söder, 2021-10-27