BREVMETODEN

En unik och nyskapande metod

Eleverna får kontakt med en person på en samhällsnyttig organisation och får bistå avsändaren med att lösa problem och komma med idéer på hur vi kan lösa nutida samhällsutmaningar.