BREVMETODEN

Brevvännerna har utvecklat en unik och nyskapande metod för att minska glappet mellan skolan, samhället och arbetsmarknaden. Detta är en reell utmaningar för många skolor och lärare att på ett enkelt och resurseffektivt sätt få in det omgivande samhället i klassrummet.