HEJ!

Brevvännerna är en ideell förening som grundades 2018 och arbetar med att kombinera arbetsmarknadskontakt med undervisning inom hållbar utveckling. Vi har identifierat ett behov, hos både elever och lärare, att öka informationen om arbetsmarknaden i skolan. Att kombinera detta med hållbar utveckling ser vi som ett sätt att ta ansvar för framtiden.

Studie- och karriärvägledning

Lärare upplever svårigheter i att själva integrera studie- och karriärvägledning samt synliggöra för eleverna den mängd av arbeten som finns att välja mellan. Brevvännerna vill visa på bredden av arbetsplatser och roller genom en personlig kontakt med företag, organisationer, myndigheter och universitet.

Hållbar utveckling genomsyrar allt

Förutom direkt koppling till arbetsmarknaden, inkluderar vi även hållbar utveckling  i alla uppdrag till skolelever. Genom ett utbyte av kunskap och idéer för en hållbar utveckling ger vi skolelever redskapen att själva veta hur de kan agera för en hållbar samhällsutveckling. Vårt sätt att arbeta med hållbar utveckling i skolan ser vi som en inkluderande väg framåt. Ett ämne som är brett och enligt läroplanen ska genomsyra all undervisning.

Unga är aktiva medborgare

Då Brevvännerna fokuserar på rättighets- och möjlighetsperspektivet får eleverna en ökad förståelse för sin roll i samhället. Att de är del av något större samtidigt som de är medskapare av sin framtid.