Pressmeddelande 2019-04-25

Vi söker fler Brevvänner för en hållbar framtid

Brevvännerna är en digital plattform som kopplar samman skolan med samhällsyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt syfte är att öka kunskapen om samhället för elever att kunna förstå och agera för en hållbar utveckling i en komplex omvärld. Vi vänder oss till lärare i grundskolan, samt till samhällsnyttiga organisationer för eleverna att kommunicera med.

Vi har utvecklat en innovativ metod, där organisationer (företag, föreningar etc.) skickar brev till skolelever och ger dem olika uppgifter med koppling till verksamheten och läroplanen. Genom ökat utbyte ser vi att eleverna får en djupare förståelse för det konkreta hållbarhetsarbete som sker och även får en inblick i hur arbetsmarknaden fungerar. 

– Vi vill att fler organisationer sprider sitt hållbarhetsarbete till skolelever, och introducerar dem till det konkreta arbete som sker, säger Julia Tengblad Söder, grundare och verksamhetsansvarig.

Behovet vi har sett är att det finns ett glapp mellan den dagliga undervisningen och elevernas förståelse för, och kontakt med arbetsmarknaden. Genom vår Brevmetod kopplar vi samman skolelever med organisationer och företag som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling. Undervisningen blir då mer verklighetsbaserad.

 På så vis slår vi två flugor i en smäll. Vi realiserar arbetsmarknaden för eleverna genom direktkontakt med organisationen, och inspirerar dem att se vilka möjligheter som finns för att de själva ska kunna agera för en hållbar utveckling, fortsätter hon.

Just nu arbetar vi med ett pilotprojekt som genomförs tillsammans med Föreningen för Fairtrade Sverige och ett gäng mellan- och högstadielärare. Lärarna testar de brev vi tagit fram tillsammans med Fairtrade, i sina respektive klassrum utifrån en lektionsplanering vi föreslagit. I slutet av året ska materialet finnas tillgängligt på vår lärarplattform, för andra lärare att beställa. Vi ser det som oerhört viktigt att involvera användarna redan från början för ökad kvalitet. Genom att vi verkar digitalt når Brevvännerna ut till hela landet, och öppnar så upp för ett ny form av kontaktskapande i utbildningssyfte mellan olika delar av samhället. Fairtrade Sverige är en första samarbetspartner som vi är mycket stolta över, men vi ser även fram emot fler samarbeten för att kunna omfatta ytterligare ämnen i läroplanen.

 Hållbarhetsaktörer med intresse för att samarbeta och genom oss nå ut med sin verksamhet till skolelever, får gärna höra av sig! Vår metod är inkluderande och vi kan utveckla brev tillsammans med både företag och forskare med nya innovationer, till organisationer och kommuner, avslutar Julia.

Julia Tengblad Söder, 2019-04-25