Årskurs 7-9

HJÄLP MIG ATT SE HUR FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD KOMMER ATT FÖRÄNDRAS

HUVUDÄMNEN:

Samhällskunskap: Samhällsresurser och fördelning.

Historia: Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 samt Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera svenska.