Årskurs 7-9

HUR VILL BARN OCH UNGA INVOLVERAS I SAMHÄLLET?

HUVUDÄMNEN:

Samhällskunskap: Rättigheter och rättskipning.

Svenska: Läsa och skriva, Språkbruk samt Berättande texter och sakprosatexter