Gymnasiet

HUR VILL BARN OCH UNGA INVOLVERAS I SAMHÄLLET?

HUVUDÄMNEN:

Samhällskunskap: 1a1, 1b samt 3.

Svenska 1.

Svenska som andraspråk 1.

Sociologi: Etnicitet och kulturmöten, Sociologi samt Ungdomskulturer.

Pedagogik: Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer samt Barns lärande och växande.