Årskurs 4-6

HUR VILL BARN OCH UNGA INVOLVERAS I SAMHÄLLET?

HUVUDÄMNEN:

Samhällskunskap: Rättigheter och rättskipning samt Beslutsfattande och politiska idéer.

Svenska: Läsa och skriva samt Språkbruk.