BREV FRÅN CAROLINA KÖHLER DE CASTRO

Kommunikationschef, Afrikagrupperna

Brevet handlar om att Carolina ber eleverna om hjälp med bilder och illustrationer till Afrikagruppernas kalender för 2021.

Det känns jättekul att samarbeta med Brevvännerna. Vi tycker att det är ett innovativt sätt att sprida kunskap om våra frågor inom utvecklingssamarbete hos både elever och lärare. Vi tror att det kan bidra till både höjd kunskap men också ökat engagemang för frågorna, något som verkligen behövs.

– Carolina Köhler de Castro

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Ett Brevpaket innehåller:

 • Brevvännernas metodhandbok.
 • Brev från Carolina Köhler de Castro. Brevet skickas per post senast nästföljande vardag.
 • Lärarhandledning med lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen. Lärarhandledningen skickas automatiskt till din mejladress när beställningen är genomförd. Med den får du även en kopia på det brev som sedan kommer per post.
 • Brevsvar från Carolina som skickas efter det att Afrikagrupperna tagit emot elevernas bilder eller illustrationer.

Brevets koppling till läroplanen:

 • Bild: Bildframställning.
 • Biologi: Kropp och hälsa.
 • Geografi: Miljö, människor och hållbarhetsfrågor.
 • Brevet kan verka ämnesövergripande och även inkludera svenska.
 • Brevet innehåller önskemål från Carolina att eleverna hjälper henne att ta fram bilder eller illustrationer som representerar Afrikagruppernas verksamhet på ett bra sätt, som kan passa i kalendern för 2021.
 • Kalendern säljs sedan på Afrikagruppernas gåvoshop: https://gavoshop.afrikagrupperna.se samt skickas till alla medlemmar.

Så här går det till:

 1. Brevet skickas till din klass senast nästföljande vardag.
 2. Dina elever får kontakt med en kommunikationschef på Afrikagrupperna.
 3. Ni arbetar i klassrummet med att ta fram bilder eller illustrationer. Allt du behöver finns i lärarhandledningen.
 4. Du skickar tillbaka elevernas material till Carolina på Afrikagrupperna.
 5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Carolina där hon tackar för elevernas hjälp.

Att tänka på:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Carolina på Afrikagrupperna. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor. Tänk på att invänta brevet som skickas per post för att öppna det i klassrummet tillsammans med eleverna! Brevet som du får när beställningen är genomförd är till för din egen förberedelse.