BREV FRÅN Jehna Al-Moushahidi

Projektledare engagemang, Fairtrade

Brevet handlar om att Jehna ber eleverna om hjälp med idéer för hur man kan sprida tydlig information om Fairtrade och engagera andra i arbetet för en rättvis handel.

Vi på Fairtrade ser att unga är en viktig resurs – om inte den viktigaste, för att nå de globala målen i Agenda 2030. De är nämligen i en unik position då de enligt flera forskare är den sista generationen som kan råda bot på klimatförändringarna, samtidigt som de är den första generationen som kan bekämpa fattigdomen i världen. Med våra brev vill vi stimulera diskussioner kring och möjliggöra verktyg för hur vi skapar en positiv framtid.

– Jehna Al-Moushahidi

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Ett Brevpaket innehåller:

 • Brevvännernas metodhandbok.
 • Brev från Jehna Al-Moushahidi. Brevet skickas per post senast nästföljande vardag.
 • Lärarhandledning med lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen. Lärarhandledningen skickas automatiskt till din mejladress när beställningen är genomförd. Med den får du även en kopia på det brev som sedan kommer per post.
 • Brevsvar från Jehna Al-Moushahidi som skickas efter det att Brevvännerna erhållit elevernas brevsvar till Jehna.

Brevets koppling till läroplanen:

 • Samhällskunskap: Rättigheter och rättsskipning.
 • Geografi: Livsmiljöer.
 • Hem- och konsumentkunskap: Konsumtion och ekonomi samt miljö och livsstil.
 • Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera biologi, svenska, syslöjd och bild.
 • Brevet innehåller frågor från Henrietta som hon önskar få svar på från eleverna.
 • Frågorna berör Fairtrades verksamhet och hur man kan sprida engagerande och enkel information om Fairtrade.

Så här går det till:

 1. Brevet skickas till din klass senast nästföljande vardag.
 2. Dina elever får kontakt med en projektledare på Fairtrade.
 3. Ni arbetar i klassrummet med att svara på Jehnas brev. Allt du behöver finns i lärarhandledningen.
 4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till Jehna, via Brevvännerna.
 5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Jehna där hon tackar för elevernas hjälp.

Att tänka på:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Jehna Al-Moushahidi på Fairtrade. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor. Tänk på att invänta brevet som skickas per post för att öppna det i klassrummet tillsammans med eleverna! Brevet som du får när beställningen är genomförd är till för din egen förberedelse.