BREV FRÅN LINA BERTLING TJERNBERG

Professor inom Elkraftteknik, KTH

Brevet handlar om att räkna på vilka möjligheter för elproduktion som finns i elevernas närområde för att bygga ut solceller och vindkraft.

Brevet berör främst ämnet matematik, där Lina Bertling Tjernberg ber eleverna om hjälp att identifiera möjligheterna för utbyggnad av solceller på skolan och i elevernas närområde. Med brevet kommer uppgifter och underlag för beräkningar som kan användas som stöd för att kunna svara på Linas brev.

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Ett Brevpaket innehåller:

 • Brevvännernas metodhandbok.
 • Brev från Lina Bertling Tjernberg. Brevet skickas per post senast nästföljande vardag.
 • Med brevet medföljer även ett underlag för de beräkningar som Lina efterfrågar i brevet.
 • Lärarhandledning med lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen. Lärarhandledningen skickas automatiskt till din mejladress när beställningen är genomförd. Med den får du även en kopia på det brev som sedan kommer per post.
 • Brevsvar från Lina Bertling Tjernberg som skickas efter det att Brevvännerna erhållit elevernas brevsvar till Lina.

Brevets koppling till läroplanen:

 • Matematik: Algebra, geometri samt problemlösning.
 • Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera fysik, teknik, kemi, geografi, bild och svenska.
 • Brevet innehåller frågor och beräkningar från Lina som hon önskar få svar på från eleverna.
 • Frågorna och beräkningarna berör möjligheterna för utbyggnad av solceller på skolan.

Så här går det till:

 1. Brevet skickas till din klass senast nästföljande vardag.
 2. Dina elever får kontakt med en professor på KTH.
 3. Ni arbetar i klassrummet med att svara på Linas brev. Allt du behöver finns i lärarhandledningen.
 4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till Lina, via Brevvännerna.
 5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Lina där hon tackar för elevernas hjälp. Under januari-april är Lina föräldraledig. Återkoppling från Lina kommer därmed ske efter det att hon är tillbaka.

Att tänka på:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Lina på KTH. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor. Tänk på att invänta brevet som skickas per post för att öppna det i klassrummet tillsammans med eleverna! Brevet som du får när beställningen är genomförd är till för din egen förberedelse.