BREV FRÅN MATS LEKSELL

Forskningsingenjör inom Elkraftteknik, KTH

Brevet handlar om hur vi människor i framtiden ska kunna transportera oss på ett hållbart sätt.

På högskolan forskar och undervisar vi på en avancerad nivå, men det är fortfarande så att det vi gör och kommer fram till ska komma till användning ute i samhället. Genom Brevvännerna får jag en i allra högsta grad inspirerande relation till den kommande generationens tankar, förhoppningar och idéer!

– Mats Leksell

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Ett Brevpaket innehåller:

 • Brevvännernas metodhandbok.
 • Brev från Mats Leksell. Brevet skickas per post senast nästföljande vardag.
 • Lärarhandledning med lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen. Lärarhandledningen skickas automatiskt till din mejladress när beställningen är genomförd. Med den får du även en kopia på det brev som sedan kommer per post.
 • Brevsvar från Mats Leksell som skickas efter att Brevvännerna erhållit elevernas brevsvar till Mats.

Brevets koppling till läroplanen:

 • Fysik: Fysiken och vardagslivet.
 • Teknik: Tekniska lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö.
 • Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera bild och svenska.
 • Brevet innehåller frågor och uppgifter från Mats som han önskar få svar på från eleverna.
 • Frågorna och uppgifterna berör bland annat eldrivna motorer, elvägar och transportmedel- och sätt nu och i framtiden.

Så här går det till:

 1. Brevet skickas till din klass senast nästföljande vardag.
 2. Dina elever får kontakt med en forskningsingenjör på KTH.
 3. Ni arbetar i klassrummet med att svara på Mats brev. Allt du behöver finns i lärarhandledningen.
 4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till Mats, via Brevvännerna.
 5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mats där han tackar för elevernas hjälp.

Att tänka på:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Mats på KTH. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor. Tänk på att invänta brevet som skickas per post för att öppna det i klassrummet tillsammans med eleverna! Brevet som du får när beställningen är genomförd är till för din egen förberedelse.