Årskurs 7-9

HJÄLP MIG ATT FUNDERA KRING FRAMTIDENS HÅLLBARA TRANSPORTMEDEL

HUVUDÄMNEN:

Fysik: Fysiken och vardagslivet.

Teknik: Tekniska lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera bild och svenska.