Årskurs 4-6

HJÄLP MIG ATT FUNDERA KRING FRAMTIDENS HÅLLBARA TRANSPORTMEDEL

HUVUDÄMNEN:

Fysik: Fysiken och vardagslivet.

Kemi: Kemin i vardagen och samhället.

Teknik: Tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera svenska.