Årskurs 7-9

HJÄLP MIG ATT SE VAD SOM BEHÖVER FÖRÄNDRAS FÖR ETT MER HÅLLBART ENERGISYSTEM

HUVUDÄMNEN:

Fysik: Fysiken i naturen och samhället samt fysiken och vardagslivet.

Kemi: Kemin i vardagen och samhället.

Teknik: Tekniska lösningar.

Geografi: Miljö, människor och hållbarhetsfrågor.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera och svenska.

Jag skulle vilja locka fler elever i grundskolan till att välja en teknisk utbildning på gymnasium och universitet. Och även de som inte vill arbeta med teknik behöver fundera på hur energisystemet ska fungera i framtiden och vad det får för konsekvenser för deras vardag. För mig innebär det också en möjlighet att få höra vad unga tycker och tänker om mitt forskningsområde

– Mikael Amelin, lektor, avdelningen för elkraftteknik, KTH

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

ETT BREVPAKET INNEHÅLLER:

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Mikael på KTH

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Mikael svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

ATT TÄNKA PÅ:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Mikael Amelin på KTH. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Mikael startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom tre dagar får din klass även brevet per post adresserat till dem från Mikael. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Mikael
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mikael där han tackar för elevernas hjälp