BREV FRÅN MIKAEL AMELIN

Lektor inom Elkraftteknik, KTH

Brevet handlar om för- och nackdelar med olika energikällor och om vad som behöver förändras för att vi ska få en hållbar energiförsörjning i Sverige och världen.

Koldioxidutsläppen kan inte fortsätta att öka utan behöver minskas rejält. För att lyckas med detta kommer det att behövas många ingenjörer och andra som kan hitta praktiska lösningar på hur ett koldioxidneutralt samhälle ska fungera. Jag skulle vilja locka fler elever i grundskolan till att välja en teknisk utbildning på gymnasium och universitet. Och även de som inte vill arbeta med teknik behöver fundera på hur energisystemet ska fungera i framtiden och vad det får för konsekvenser för deras vardag. För mig innebär det också en möjlighet att få höra vad ungdomar tycker och tänker om mitt forskningsområde.

– Mikael Amelin

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Ett Brevpaket innehåller:

 • Brevvännernas metodhandbok.
 • Brev från Mikael Amelin. Brevet skickas per post senast nästföljande vardag.
 • Lärarhandledning med lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen. Lärarhandledningen skickas automatiskt till din mejladress när beställningen är genomförd. Med den får du även en kopia på det brev som sedan kommer per post.
 • Brevsvar från Mikael Amelin som skickas efter det att Brevvännerna erhållit elevernas brevsvar till Mikael.

Brevets koppling till läroplanen:

 • Fysik: Fysiken i naturen och samhället.
 • Kemi: Kemin i vardagen och samhället.
 • Teknik: Tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö.
 • Geografi: Livsmiljöer samt miljö, människor och hållbarhetsfrågor.
 • Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera bild och svenska.
 • Brevet innehåller frågor och uppgifter från Mikael som han önskar få svar på från eleverna.
 • Frågorna och uppgifterna berör bland annat utmaningar och möjligheter med förnybara energikällor, nu och i framtiden.

Så här går det till:

 1. Brevet skickas till din klass senast nästföljande vardag.
 2. Dina elever får kontakt med en lektor på KTH.
 3. Ni arbetar i klassrummet med att svara på Mikaels brev. Allt du behöver finns i lärarhandledningen.
 4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till Mikael, via Brevvännerna.
 5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mikael där han tackar för elevernas hjälp.

Att tänka på:

Att beställa brevet kostar inget för dig. Med beställning av Brevmaterialet börjar dock brevkonversationen mellan din klass och Mikael på KTH. Så var säker på att du kommer starta projektet i din klass inom några veckor. Tänk på att invänta brevet som skickas per post för att öppna det i klassrummet tillsammans med eleverna! Brevet som du får när beställningen är genomförd är till för din egen förberedelse.