Årskurs 4-6

HJÄLP MIG ATT FUNDERA KRING FRAMTIDENS HÅLLBARA TRANSPORTMEDEL

Låt dina elever få möjlighet att komma med förslag på framtidens möjliga transportmedel!

Brevet handlar om att Mats berättar om hur han på besök i Dar Es Salaam noterade att människorna där samåkte i mycket högre utsträckning än i Sverige. Han frågar eleverna hur de transporterar sig och hur de tror att vi kan få folk att samåka mer här i Sverige. Syftet med brevet är att väcka frågor om främst biltransport och elbilens och samåkningens möjligheter och utmaningar. Att alla köper en elbil är inte lösningen på allt menar han, då den också kräver mycket resurser.

I Brevmetoden får elever möjlighet att inkluderas i det arbete som bedrivs för att skapa ett mer hållbart samhälle. Brevmetoden går ut på att koppla ihop aktörer och organisationer som arbetar för en hållbar värld med lärare och elever.

Beställ ett kostnadsfritt brev, antingen i digitalt format eller som ett fysiskt brev (du får då också tillgång till brevet i digital form.)

KOSTNADSFRITT

Nollställ

Låt dina elever få möjlighet att komma med förslag på framtidens möjliga transportmedel!

Brevet handlar om att Mats berättar om hur han på besök i Dar Es Salaam noterade att människorna där samåkte i mycket högre utsträckning än i Sverige. Han frågar eleverna hur de transporterar sig och hur de tror att vi kan få folk att samåka mer här i Sverige. Syftet med brevet är att väcka frågor om främst biltransport och elbilens och samåkningens möjligheter och utmaningar. Att alla köper en elbil är inte lösningen på allt menar han, då den också kräver mycket resurser.