Årskurs 7-9

VAD BEHÖVER FÖRÄNDRAS FÖR ETT MER HÅLLBART ENERGISYSTEM?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Fysik: Fysiken i naturen och samhället samt fysiken och vardagslivet.

Kemi: Kemin i vardagen och samhället.

Teknik: Tekniska lösningar.

Geografi: Miljö, människor och hållbarhetsfrågor.

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera Svenska.

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Mikael startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen från Mikael. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Mikael
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mikael där han tackar för elevernas hjälp

Mikael hör av sig till eleverna då han behöver deras hjälp. I sin forskning undersöker han utvecklingen och utbyggnaden av Sveriges energisystem och förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att ta kontakt med eleverna vill han få in deras tankar kring detta. Vilka möjligheter och utmaningar anser de finns? Hur ser det ut där eleverna bor och vilka möjligheter finns det för utbyggnad där?

Genom brevet och frågorna får eleverna kontakt med en lektor som är nyfiken på vad eleverna tycker om hans forskningsområde. För Mikael är utbytet värdefullt och inspirerande för att främja intresset för hållbara energisystem.

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Mikael på KTH

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Mikael svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Nollställ