Årskurs 4-6

VAD BEHÖVER FÖRÄNDRAS FÖR ETT MER HÅLLBART ENERGISYSTEM?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Fysik: Fysiken i naturen och samhället.

Kemi: Kemin i vardagen och samhället.

Teknik: Tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö.

Geografi: Livsmiljöer samt miljö, människor och hållbarhetsfrågor.

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera Svenska.

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Mikael startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen från Mikael. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Mikael
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mikael där han tackar för elevernas hjälp

Mikael hör av sig till eleverna då han behöver deras hjälp. Han skriver att han i sitt arbete forskar kring elkraftteknik. För honom är det väldigt viktigt att den el som produceras kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten i och med att Sverige har som mål att all elproduktion ska komma från förnybara källor år 2040. ”För att det ska vara möjligt behöver vi vara många som jobbar tillsammans och identifierar möjligheter och svårigheter, och hur vi kan lösa dem tillsammans”, skriver Mikael. Det är det som han behöver elevernas hjälp med. Hur ser de på detta? Vilka möjligheter och svårigheter finns det med förnybara energikällor?

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Mikael på KTH

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Mikael svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Nollställ