Årskurs 7-9

ELANVÄNDNING OCH LEVNADSVILLKOR. HUR HÄNGER DET IHOP?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Fysik: Fysiken i naturen och samhället.

Matematik: Geometri, sannolikhet och statistik samt problemlösning.

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Mikael startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen från Mikael. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas diagram till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Mikael
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Mikael där han tackar för elevernas bilder

Mikael hör av sig till eleverna då han i sin forskning arbetar mycket med statistik kring elanvändning och hur den ändras beroende på olika faktorer. Han tycker att statistik är viktigt att lära sig och förstå och vill uppmuntra eleverna till att lära sig mer om statistik. Därför skickar han uppdrag till eleverna där han ber dem undersöka elanvändningen i olika länder med en annan levnadsstandard än Sverige och jämföra olika faktorer. Mikael ber eleverna skicka in diagram till honom så att han får ta del av elevernas jämförelser och tankar kring elanvändningen i olika delar av världen.

Brevet ger dig och dina elever en möjlighet att tänka kreativt kring elanvändning, det finns mycket man kan jämföra! Mikael tipsar om hemsidan https://varldskoll.se/fokus/elanvandning som ni kan använda er av i arbetet.

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Mikael på KTH

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Mikael svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

Det finns flera brev från Mikael att välja mellan. Vill du beställa flera brev går det självklart bra. Har du tidigare arbetat med ett brev från Mikael? Skriv gärna det vid beställningen så kan vi anpassa brevet efter det.

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Nollställ