Gymnasiet

HUR KÄNNS KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Geografi: 1 och 2

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Hållbart samhälle: Politik och hållbar utveckling

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Charlotta startar
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Charlotta
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Charlotta där hon tackar för elevernas hjälp

Brevet handlar om att Charlotta vill få in elevernas beskrivningar över hur de upplever klimatförändringarna. Elevernas känslor och oro kring framtiden och deras förslag till förändringar bör tas på allvar av vuxenvärlden och makthavare och de som är ansvariga för klimatkrisens utveckling. Charlotta och Klimataktion kommer sedan sprida elevernas svar anonymt som ett sätt att ytterligare pusha för en utveckling i rätt riktning.

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Charlotta på Klimataktion

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Charlotta svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

ERBJUDANDE FRÅN KLIMATAKTION:

Som ett komplement till brevuppgiften erbjuder Klimataktion föreläsningar, workshops och filmvisningar helt gratis för skolor. Bland annat har de i samarbete med Triart tagit fram en kort presentation om hur man kan engagera sig för klimatet för klasser som ser filmen om Greta. Är du intresserad av att visa klassen vår inspirationsfilm eller bjuda in oss fysiskt eller digitalt ska du kontakta pia.bjorstrand@klimataktion.se. Antingen kan det vara en uppvärmning inför arbetet med brevet eller ett sätt att följa upp det intresse som vi hoppas att uppgiften väcker.