Gymnasiet

HUR KÄNNS KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

HUVUDÄMNEN:

Geografi: 1 och 2

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Hållbart samhälle: Politik och hållbar utveckling