Högstadiet

HUR KÄNNS KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

HUVUDÄMNEN:

Geografi: Livsmiljöer samt Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Samhällskunskap: Rättigheter och rättskipning samt Beslutsfattande och politiska idéer

Svenska: Läsa och skriva samt Språkbruk