Årskurs 4-6

HJÄLP MIG ATT BERÄKNA MÖJLIGHETERNA FÖR SOLPANELER PÅ DIN SKOLA

HUVUDÄMNE:

Matematik: Algebra, geometri samt problemlösning.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera fysik, teknik, kemi, geografi och svenska.