Årskurs 7-9

HJÄLP MIG ATT BERÄKNA UTBYGGNAD AV FÖRNYBARA ENERGISYSTEM I DITT OMRÅDE

HUVUDÄMNE:

Matematik: Algebra samt problemlösning.

KAN ÄVEN INKLUDERA:

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera fysik, teknik, kemi, geografi och svenska.