Årskurs 7-9

HUR KOMMER ARBETSMARKNADEN ATT FÖRÄNDRAS?

Låt dina elever få möjlighet att hjälpa Diana på LO med framtidsspaning och att utveckla LOs arbete med att nå ut till unga och informera dem om arbetsmarknaden.

I brevet ber Diana eleverna om hjälp. Hon behöver input från eleverna om hur LO kan nå ut till unga och informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden och om elevernas syn på en jämställd arbetsmarknad. Vad tror de kommer hända med många arbetaryrken som LO omfattar i och med digitaliseringen på den framtida arbetsmarknaden?

I Brevmetoden får elever möjlighet att inkluderas i det arbete som bedrivs för att skapa ett mer hållbart samhälle. Brevmetoden går ut på att koppla ihop organisationer som arbetar för en hållbar värld med lärare och elever.

Beställ ett kostnadsfritt brev, antingen i digitalt format eller som ett fysiskt brev (du får då också tillgång till brevet i digital form.)

I brevet ber Diana eleverna om hjälp. Hon behöver input från eleverna om hur LO kan nå ut till unga och informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden och om elevernas syn på en jämställd arbetsmarknad. Vad tror de kommer hända med många arbetaryrken som LO omfattar i och med digitaliseringen på den framtida arbetsmarknaden?