Årskurs 7-9

HUR VILL BARN OCH UNGA INVOLVERAS I SAMHÄLLET?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Samhällskunskap: Rättigheter och rättskipning.

Svenska: Läsa och skriva, Språkbruk samt Berättande texter och sakprosatexter.

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Fanny startar
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Fanny där hon tackar för elevernas hjälp

Brevet handlar om att Fanny undrar vilka frågor eleverna tycker att de bör inkluderas i, både privat och i samhället i stort. Vad kan vuxna i deras närhet och beslutsfattare göra för att inkludera barn och unga mer? Genom brevet kan ni lyfta diskussionen i klassrummet tillsammans med demokratifrågor och barnkonventionen, vem har ansvar för vad i samhället och vad är elevernas roll och möjlighet för att påverka sin omgivning både nu och i framtiden?

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Fanny på Brevvännerna

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Fanny svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT