Årskurs 7-9

HUR KOMMER ARBETSMARKNADEN ATT FÖRÄNDRAS?

ÄMNEN OCH INFORMATION:

Samhällskunskap: Samhällsresurser och fördelning.

Historia: Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera Svenska.

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Diana startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen från Diana. Öppna brevet tillsammans i klassrummet
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till oss på Brevvännerna via hemsidan, och vi förmedlar dem vidare till Diana
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Diana där hon tackar för elevernas hjälp

Diana behöver input från eleverna om hur LO kan nå ut till unga och informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, om elevernas syn på en jämställd arbetsmarknad och hur de tror att de många arbetaryrken som LO omfattar kommer att förändras i och med digitaliseringen på den framtida arbetsmarknaden.

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Diana på LO

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Diana svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brevsvar till oss

BESTÄLL DITT BREVPAKET HÄR:

KOSTNADSFRITT

Nollställ