Årskurs 4-6

HUR VILL ELEVERNA INVOLVERAS I SAMHÄLLET?

Låt dina elever få möjlighet att komma med förslag på framtida brevavsändare!

Brevet handlar om att Julia berättar om Brevvännernas verksamhet med syfte att få input från eleverna om vilka de önskar brevväxla med. Hon vill också veta hur eleverna upplever att de involveras i samhället idag, och hur de önskar att de involverades. Syftet med brevet är att väcka frågor om demokrati hos eleverna och hur de upplever att de själva är en del av den större samhällskontexten.

I Brevmetoden får elever möjlighet att inkluderas i det arbete som bedrivs för att skapa ett mer hållbart samhälle. Brevmetoden går ut på att koppla ihop organisationer som arbetar för en hållbar värld med lärare och elever.


Beställ ett kostnadsfritt brev, antingen i digitalt format eller som ett fysiskt brev (du får då också tillgång till brevet i digital form.)

KOSTNADSFRITT

Nollställ

Låt dina elever få bidra till att utveckla Brevvännernas verksamhet!

Brevet handlar om att Julia ber eleverna om hjälp att fundera kring vem de skulle vilja brevväxla med, i syfte att utveckla och bredda Brevvännernas verksamhet. Hon vill också höra från eleverna hur de idag upplever att de involveras i samhället och hur de önskar att samhället såg ut, för att på så vis uppmuntra eleverna att reflektera kring sin roll i den större samhällskontexten.