Samarbetet hjälpte mig att nå ut till personer i min målgrupp!

Under december månad 2020 så samarbetade vi med Rakel Karvonen, masterstudent i Teknisk design på Luleå Tekniska Högskola. I sitt arbete behövde hon få kontakt med barn och unga för att få in feedback, tankar och idéer till sitt projekt. Nu är uppsatsen klar och finns att läsa i sin helhet här: Sex & Sånt: – Ett webbplatskoncept för sexualupplysning.

Här följer en intervju med Rakel där hon berättar om samarbetet med Brevvännerna.

Berätta om samarbetet!

Till mitt examensarbete behövde jag input från barn och unga, men pandemin gjorde att det kändes svårt att nå ut till rätt personer. Genom Brevvännerna kunde jag nå ut till fler elever än jag hade gjort om jag kontaktat skolor själv, vilket hjälpte mig mycket i mitt arbete.

I examensarbetet utvecklade jag en hemsida för sexualupplysning. Jag ville veta mer om hur tonåringar använder internet för att lära sig om sex och relationer, men också om hemsidor, appar och spel de gillar. Informationen kunde jag använda som grund för hela arbetet – många av de designbeslut som tagits i arbetet har grundats på den input jag fått från elever via Brevvännerna.

Jag tycker också att det är en spännande metod. Jag tror det ger eleverna ett typ av bemyndigande, att de kan känna att deras perspektiv och tankar också är viktiga för utvecklingen i samhällsviktiga frågor, vilket förhoppningsvis väcker ett intresse för att en dag arbeta med hållbar utveckling på ett eller annat sätt.

Hur ser du på metoden som ett sätt att arbeta med studie- och karriärvägledning och inkludering av unga?

Genom att ha kontakt med personer som jobbar med eller pluggar olika saker kan de få konkreta exempel på vad man kan göra i livet. Exempelvis är ”industridesigner” ett ganska abstrakt ord. Genom att få kontakt med någon som jobbar med det eller har pluggat för att bli det kan man få en inblick i vad en sådan kan göra. Att få ge input kring olika ämnen kan också väcka nya intressen, vilket kan leda till att man går en annan väg än man först hade tänkt.

Då man får en personlig kontakt med en person får man nya associationer till det personer gör. Genom att exempelvis ha kontakt med en kvinnlig ingenjör kan vyerna kring vem som kan vara ingenjör breddas och bidra till att fler utanför normen hittar till, säg, ett ingenjörsyrke.

Metoden främjar också inkluderingen av barn och unga i samhället, genom att de får ta plats och vara delaktiga i olika typer av uppdrag. Jag tror vuxna är väldigt dåliga på att ta input från barn, såvida barnens tankar inte kan användas för att driva vissa frågor.

Rakels svar till eleverna

Vad skulle du säga till andra samhällsviktiga aktörer om samarbetet?

Samarbetet hjälpte mig nå ut till personer i min målgrupp på ett sätt jag aldrig hade lyckats med själv. Jag tror också att Brevmetoden är ett bra sätt att visa upp sig eller det man brinner för för barn och unga, som så småningom kommer vara de som utvecklar framtiden.

– Julia Tengblad Söder, 2021-03-08