NÄR NI ÄR KLARA

Så här skickar du tillbaka elevernas brevsvar.

1.

Scanna in breven eller sammanfoga materialet till ett dokument.

2.

Döp dokumentet till skolans namn och klassnamn. Vi kan inte ta emot separata brev, och vill helst att du skickar in dem digitalt via detta formulär.

3.

Här fyller du i dina uppgifter och laddar upp brevet. När vi har tagit emot brevsvaren, vidarebefordrar vi dem till avsändaren samt skickar ut en återkoppling från hen.

OBS.

Vi har tyvärr inte resurser nog att anpassa återkopplingen efter varje brevsvar, utan den är generell med en personlig touch så att eleverna ska uppleva att det är riktat till dem. Dock hoppas vi att du vill kommunicera till eleverna att det är särskilt skickat till dem.

Om eleverna har särskilda frågor tillbaka till avsändaren behandlar vi dem separat.

Fyll i, bifoga brev och skicka in :