Vad vi gör

VI JOBBAR FÖR ATT GE ELEVERNA AGENS. KÄNSLAN AV ATT VAD JAG GÖR SPELAR ROLL OCH ATT JAG KAN BIDRA TILL EN FÖRÄNDRING

Vad vi gör

Vi jobbar för att ge eleverna agens. Känslan av att vad jag gör spelar roll och att jag kan bidra till en förändring.