Låt elever lösa verkliga problem och de förändrar samhället idag och i framtiden!

Brevvännerna samlar och paketerar viktiga organisationers hållbarhetsutmaningar i metoder som väcker engagemang hos eleverna, bjuder in till värdefullt kunskapsutbyte och ger unga i hela Sverige en röst och verktyg till förändring