Vår vision är ett samhälle där alla barn och unga inkluderas i, och bidrar till, samtliga delar av samhällsbyggandet!