Är det så att du letar efter bra liftutbildningar? Du kan hitta liftutbildningar hos Windings. Denna typ av utbildning är ett måste att gå om du använder lift av något slag i ditt arbete. Arbetsmiljölagen kräver att arbetstagare har liftutbildning för att de ska få använda dessa inom sitt yrke. Idag är det ganska vanligt att olika slags liftar används på olika arbetsplatser. Den eller de som hanterar den måste då ha rätt utbildning för att få göra det. Det som är bra med Windings liftutbildning är att den kombineras med fallskyddsutbildning. Det gör att du som går den kommer att få teoretisk och praktisk kunskap inom lift- och fallskydd.

Viktigt att gå en liftutbildning

Är det så att du hanterar en lift på jobbet, så måste du före det se över vad för liftutbildningar det finns och sedan gå en av dem. Windings liftutbildningar följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP). Detta innebär att du då kan bli mer säker och mer riskmedveten då du arbetar med lift på jobbet.

Om du går denna liftutbildning med fallskydd hos Windings så är det först teori med:

  • Konstruktion, skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetarskydd
  • Varför behövs fallskydd?
  • Fallskyddsutrustning och hur den används
  • Om olyckan ändå händer
  • Riskbedömning innan höghöjdsarbete

Behöver du fler utbildningar?

Om du behöver ha fler utbildningar för att utöva ditt yrke, så har Windings ett brett utbud. Det finns allt från truckutbildning till brandfarliga arbeten och arbete på väg. Du kan besöka deras hemsida för att kolla igenom hela deras utbud av olika kurser och utbildningar.